Roudné - křížek 2
Území MAS Pomalší

Roudné – křížek 2

Detailní popis: Křížek při silnici Roudenská.

Název objektu:Roudné – křížek 2
MAS:Pomalší
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Roudné
Katastrální území:Roudné
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis:Pochválen buď Ježíš Kristus, INRI
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci