Území MAS Pomalší

Římov – Velký Pilát

Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 – 1702. Největší z kaplí a také měla původně nejbohatší výzdobu (původně 9 dřevěných soch). V levé části bičovali žoldnéři Krista, v pravé byl korunován trním. Nahoře na tribuně stál Pilát ukazující na zbičovaného krista se slovy „Ecce hommo – Ejhle člověk“.

Název objektu:Římov – Velký Pilát
MAS:Pomalší
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Římov
Katastrální území:Římov
Vlastník objektu:církev
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis:Ecce hommo
Překlad nápisu:Ejhle člověk
Datace vzniku:1658 – 1670
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky:Po rekonstrukci