Území MAS Pomalší

Římov – U Kaifáše

Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 – 1702. Velká dvojdílná kaple s 2 arkádami, zvaná též „U Děvečky“. V pravé arkádě byly dřevění sochy děvečky a Sv. Petra. V levé polovině pak byl Kaifáš sedící na trůnu a dva stojící židovští kněží. Znázorňuje další Kristův výslech, tentokrát před veleknězem Kaifášem. Kaple rekonstruována po povodních 2002.

Název objektu:Římov – U Kaifáše
MAS:Pomalší
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Římov
Katastrální území:Římov
Vlastník objektu:církev
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1663
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky:Po rekonstrukci