Území MAS Pomalší

Římov – Pustá ves (Dvůr Getsemanský)

Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 – 1702. Kaple zvaní též „Dvůr Getsemanský“ či „Spící apoštolové“. Ne čelní straně byly původně sochy Krista, Petra, Jakuba a Jana. Osm zbývajících apoštolů je provedeno štukem. V 19. století přestavěna do empírové podoby.

Název objektu:Římov – Pustá ves (Dvůr Getsemanský)
MAS:Pomalší
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Římov
Katastrální území:Římov
Vlastník objektu:církev
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1691
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky:Uspokojivý stav