Území MAS Pomalší

Římov – Na Ježíše vložen kříž

Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 – 1702. Kaplička přestavěna v 19. století. Zobrazení – po odsouzení Krista k smrti Pilátem je v římských kasárnách na Ježíše vložen kříž. Kaple nejspíš před restaurováním, na omítce patrné restaurátorské sondy nátěrových vrstev.

Název objektu:Římov – Na Ježíše vložen kříž
MAS:Pomalší
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Římov
Katastrální území:Římov
Vlastník objektu:církev
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky:Mírné poškození