Území MAS Pomalší

Římov – Loučení Ježíše s P. Marií

Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla v letech 1658 – 1702. K roku 1661 již tvořila uzavřený celek Passio Christi – Utrpení Kristovo o 25 zastaveních. Některá zastavení byla prozatímně postavena ze dřeva a postupně nahrazována zděnými kaplemi až do rou 1702. Tvůrcem pašijové cesty byl Páter Alexei.

Název objektu:Římov – Loučení Ježíše s P. Marií
MAS:Pomalší
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Římov
Katastrální území:Římov
Vlastník objektu:církev
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:mnohoúhelník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1687-1688
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky:Uspokojivý stav