Území MAS Pomalší

Římov – Boží hrob

Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 – 1702. Jedná se o nejstarší kapli, byla vystavěna jako první roku 1658. Nad vchodem zachován zbytek fresky. Uvnitř je kaple rozdělena na předsíň, kterou se vchází o vlastního Božího hrobu. V kamenném hroby byla umístěna socha Kristova těla. Kámen v předsíni je původně manipulační stůl potřebný při ukládání těla. Jedná se o věrnou napodobeninu historického Božího hrobu.

Název objektu:Římov – Boží hrob
MAS:Pomalší
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Římov
Katastrální území:Římov
Vlastník objektu:církev
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li):1658
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky:Uspokojivý stav