Území MAS Sdružení Růže

Rapotice Kříž

Detailní popis: U silnice Pohorská Ves – Malonty proti odbočce k Rapotické hájovně. Mohutný kamenný kříž na kónickém podstavci 95 x 95 x 40. Na kříži velký dříve „zlacený“ Kristus cca 125 cm a otvory po dalších chybějících instalacích. Kříž stojí v náspu silnice v blízkosti velkého stromu. Silně se odklání dozadu a vlevo. Stav vlastního kříže je vcelku dobrý.

Název objektu:Rapotice  Kříž
MAS:Sdružení Růže
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Kaplice
Obec:Malonty
Katastrální území:Rapotice u Malont 691160
Vlastník objektu:Jihočeský kraj
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry:23 x 31 x 352
Konstrukce:kámen
Nápis:1826 (?)
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1826
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Havarijní