Území MAS Sdružení Růže

Rapotice Kaplička

Detailní popis: U silnice Pohorská Ves -Malonty. Kaplička zřejmě po dřívější opravě, která pravděpodobně zjednodušila její tvar a zdobení. Omýtka opadává, střešní krytina porostlá mechem, ale funkční. Kaplička původně měla mříž, dnes jen stopy po pantech. Přes spíše špatný stav je její okolí udržováno vysekáváním trávy.

Název objektu:Rapotice  Kaplička
MAS:Sdružení Růže
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Kaplice
Obec:Malonty
Katastrální území:Rapotice u Malont 691160
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):Jihočeský kraj
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:144 x 180
Konstrukce:zdivo
Nápis:není
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li):obraz Krista
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození