Území MAS Blanský les - Netolicko

Rančice – kaplička

Detailní popis: sv. Jana Nepomuckého, lidová, barokně klasicistní, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen obdélný výklenek elipsovitého půdorysu, zaklenutý konchou. Plochu průčelí mezi výklenkem a pravoúhlým nárožím zdobí hladké pilastry, vyrůstající z rozšířené profilované patky a ukončené v úrovni zaklenutí výklenku profilovanou hlavicí s přesahující fabionovou krycí deskou. Průčelí ukončuje vysoká římsa profilovaná dvěma oblounovými pásy, na níž dosedá trojúhelníkový štít rámovaný obvodovou římsou stejné profilace, vytvářející v ploše štítu hladkou vpadlinu. Římsa pokračuje jako podtřešní i na bočních stěnách, jejichž plochu téměř vyplňuje basreliéfní, půlkruhově ukončené slepé okno rámované výrazným štukovým oblounovým ostěním. Zadní stěna hladká, přechází bez členění do trojúhelníkového štítu. Hmota kaple vyrůstá z vysokého soklu odděleného výraznou soklovou římsou, na čelní stěně zvýrazněného hladkou lizenou (pod pilastry) a obdélnou vpadlinou pod výklenkem. Sedlovou střechu kryjí tyšky tvarovky, z hřebene vyrůstá prostý kříž. Vnější plochy kaple pokrývá ssvětle růžový nátěr, pod nímž prosvítá starší okrová fasáda, architektonické prvky, včetně stěn výklenku bílé.

Název objektu:Rančice – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Kamenný Újezd
Katastrální území:Kamenný Újezd
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1. pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození