Území MAS Blanský les - Netolicko

Radošovice – kaplička v poli

Detailní popis: Kaplička v poli u silnice z Radošovic do Strýčic, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Kaple stávala dříve přímo na okraji cesty, vedoucí z Čakova do Netolic, dnes přeložené o 50 m východněji do aleje. V dřívějších dobách bývala kaple obklopena kovovým plůtkem. Kaple sloužívala jako jedno ze zastavení při procesích z Netolic do Římova. Drobná zděná stavba, postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k západu. V ose hladce omítnutého východního průčelí je prolomen valeně zaklenutý portál bez ostění, průčelí člení pouze jednoduchá fabionová římsa, dělící stěnu horizontálně v úrovni patky klenby portálu. Stěnu ukončuje taškami krytá fabionová římsa, z níž vyrůstá hladký obloučkový štít na hraně krytý na plocho položenými cihlami a prolomený malou nikou s konchou. Boční stěny hladké, nezdobené, ukončené fabionovou římsou. Zadní stěna bez architektonického členění přechází do trojúhelníkového štítu. Celá hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu. Sedlovou střechu kryjí jednoduše kladené tašky bobrovky.

Název objektu:Radošovice – kaplička v poli
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Radošovice
Katastrální území:Radošovice u Čes. Budějovic
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav