Území MAS Blanský les - Netolicko

Radošovice – boží muka

Detailní popis: Boží muka na návsi v obci Radošovice. Podle písmených pramenů (Kronika obce Radošovic)byla boží muka postavena v roce 1630 na památku velké morové epidemie a stojí na místě někdejšího morového pohřebiště. Archaická kamenná sloupková boží muka tvořená hladkým hranolovým sloupkem se zkosenými hranami. Na horní, poněkud zúženou, třetinu sloupku (patrné spojení obou částí) dosedá přesahující krychlová lucernová nástavba, na čelní stěně otevřená prázdnou mělkou nikou zakončenou trojúhelníkovým štítkem. Boční stěny plné, zakončené rovněž trojúhelníkovým štítkem. Spodní část sloupku vyrůstá z mohutného kamenného soklu. Boží muka ponechána v přirozené barvě kamene.

Název objektu:Radošovice – boží muka
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Radošovice
Katastrální území:Radošovice u Čes. Budějovic
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:kámen
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1630
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:č.393 (NPÚ)
Stav památky:uspokojivý stav