Poslední soud od Michelangela - freska v Sixtinské kapli
Umění

Poslední soud od Michelangela – freska v Sixtinské kapli

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, známý jako Michelangelo, byl italský sochař, malíř, básník a architekt. Univerzální umělec pracoval s každým materiálem. Dnes je považován za jednoho z nejvýznamnějších umělců renesance a předchůdce baroka. Jeho umělecká činnost byla podporována papežským patronátem. Během svého života byl umělec oceněn a prohlášen za „božského“. Michelangelovo dílo obdivují již po staletí a sám autor zůstává nedostižným vzorem a inspirací pro mnoho tvůrců.

Původ Michelangelovy fresky

Michelangelo přijal zakázku od papeže Klementa VII na provedení obrovské fresky znázorňující scénu Posledního soudu na oltářní zdi Sixtinské kaple. Před zahájením práce odstranil předchozí fresky a zazdil okna, nanesl omítku a upravil povrch směrem do středu, což způsobilo, že postava Krista vypadá větší. Dílo umělce zahrnuje více než 400 postav, jeho malba trvala tvůrci 7 let a byla rozdělena na asi 450 malířských sezení.

Poslední soud – největší dílo Michelangela

Mistrovské dílo se dělí na dvě části, na nebeskou, kde dominují především modré a bílé barvy, a na zemskou, jejíž barevnost je tmavá. Uprostřed fresky v nebeské části je postava mocného Krista Soudce a vedle něj Panna Maria jako symbol milosrdenství. Nad nimi v lunetách na pravé a levé straně Buonarroti umístil anděly držící kříž, trnovou korunu, kopí a sloup, což jsou symboly utrpení a muk Božího Syna. Na pravé straně nebes jsou namalováni andělé, kteří v ruce drží atributy svého mučení. Lze mezi nimi pozorovat apoštola Šimona se pilou nebo sv. Kateřinu s rozlomeným kolem. Nad zemskou částí obrazu jsou andělé s trubkami, kteří přivolávají mrtvé z hrobů. Na zemi vidíme utrpení a šířící se chaos způsobený smrtelnými hříchy. Je rozdělena do dvou částí. V levé části vidíme anděly, kteří pozvedají duše mrtvých lidí do nebes, a padlé anděly, kteří odnášejí nečisté duše ke dveřím pekla umístěným na pravé straně scenerie na samém dolním konci fresky. V spojení pekla a lidstva je znázorněn člun s Charónem, který vede nečisté duše k věčnému utrpení a zatracení. Poté lze pozorovat návaznost na mytologii v křesťanství.

Dokončení Posledního soudu

V polovině prací na fresce přišli Pavel III. a Biagio da Cesena – mistr obřadů, aby prohlédli dílo Michelangela. Když byl Biagio tázán na svůj názor na dílo, prohlásil, že nadměrná nahota je nevhodná v Božím domě. Michelangelo měl docela charakter, a tak kvůli kritickému hodnocení namaloval Biagia jako Minose s oslíma ušima a nohama obtočenýma obrovským hadem, sedícího v pekle mezi padlými anděly. Takto ho zobrazil jako odsouzeného k věčnému zatracení. Po dokončení prací na Posledním soudu se dílo střetlo s obrovskou vlnou kritiky. Nahota vyvolala kontroverze a byla prohlášena za neslušnou pro Sixtinskou kapli. V důsledku toho papež Pius IV. nařídil Danielovi da Volterrovi cenzurovat nahé postavy a domalovat bederní roušky. Cenzura byla odstraněna až ve 20. století při renovaci fresky. Po odhalení fresky všichni žasli a ostatní umělci byli ohromeni její velikostí, precizností každé ze 400 postav a emocemi, které se mu podařilo vykreslit na tvářích hrdinů díla. V jeho tvorbě lze pozorovat dynamiku a expresi, což zahajuje novou éru baroka.