Poříčí - kaple sv.Jana Nepomuckého
Území MAS Blanský les - Netolicko

Poříčí – kaple sv. Jana Nepomuckého

Název objektu:Poříčí – kaple sv. Jana Nepomuckého
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Boršov nad Vltavou
Katastrální území:Boršov nad Vltavou
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:2,5 m x 1,5 m
Konstrukce:zdivo
Nápis:Sv.Jene, oroduj za nás
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:počátek 18. století
Mobiliář (existuje-li):socha – sv. Jan Nepomucký
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:ÚSKP – 24779/3-51
Stav památky:Mírné poškození

Detailní popis: na severním okraji obce u čp. 192, na okraji zámeckého parku, Barokní zděná stavba lidového projevu, postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. Lidové ladění stavby nabízí hypotézu, že socha sv. Jana Nepomuckého dříve stála na otevřeném prostranství a kaple byla pro ni vystavěna později, snad ve 2. polovině 18. století. V ose východní stěny je prolomena velká nika zaklenutá konchou, vyplňující většinu plochy průčelí. V půlkruhovém závěru niky je v celé šíři vestavěna nízká zděná menza, krytá dřevěnou mírně přesahující deskou, na níž stojí podstavec se sochou sv. Jana Nepomuckého (druhá dřevěná deska je umístěna v celé šíři niky mezi kamenným podstavcem a vlastní sochou). Niku uzavírá nízký trojdílný plůtek se zaoblenými horními stranami. Niku lemují ploché pilastry (dotýkají se hrany niky) ukončené na podstřešní římse profilovanou hlavicí a zdobené ve vrcholu hladkými reliéfními heraldickými štíty, s volutově stočenými horními rohy. Zaklenutí niky rámuje jednoduše profilovaná římsa. Profilovaná, prejzy krytá římsa odděluje průčelí od převýšeného trojúhelníkového štítu, rámovaného profilovanou římsou, plochu vyplňuje hladká vpadlina. Z vrcholu prejzy krytého štítu vyrůstá jednoduchý jetelový kříž. Průčelí, které je vůči bočním stěnám převýšené, rámují odsazená zaoblená nároží, lemovaná na boční straně hladkou lizenou. K lizeně se připojuje poněkud nižší boční stěna vymezená na opačné straně rovněž hladkou lizenou. Plocha stěny je nečleněná, ukončená shodně profilovanou římsou jako na průčelí. Zadní stěna připojena rovněž odsazenými, zaoblenými nárožími. Hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu, na průčelní straně přerušený spodní částí výklenku. Sedlovou střechu kryjí prejzy. Vnější plochy kaple pokrývá hnědě okrový nátěr, architektonické prvky bílé, stejně jako vnitřní plochy niky.

Poříčí - kaple sv.Jana Nepomuckého