Plav - Sv. Jan Nepomucký
Území MAS Pomalší

Plav – Sv. Jan Nepomucký

Detailní popis: Socha stojí na skále „Kobilinci“ nad řekou Malší u cyklotrasy č. 1018, v roce 2003 byla zrestaurována a v roce 2007 zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Sochu nechal vytvořit ředitel panstství Buqoye Novohradského pan Krauskopf v r. 1882 na památku odvrácení povodně.

Název objektu:Plav – Sv. Jan Nepomucký
MAS:Pomalší
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Plav
Katastrální území:Plav
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:socha,sousoší
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:kámen
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1882
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:ÚSKP ČR, reg. č. 102055
Stav památky:Po rekonstrukci
Plav - Sv. Jan Nepomucký