Plav - Boží muka
Území MAS Pomalší

Plav – Boží muka

Název objektu:Plav – Boží muka
MAS:Pomalší
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Plav
Katastrální území:Plav
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:ÚSKP ČR, reg.č. 102056
Stav památky:Uspokojivý stav
Plav - Boží muka