„Pieta” od Michelangela
Umění

„Pieta” od Michelangela – Zajímavosti a historie „Vatikánské Piety“

Monumentální socha, plná bolesti smíšené s klidem, „Pieta“ od Michelangela je sochou, která po staletí okouzlila návštěvníky ve vatikánské kapli Baziliky svatého Petra. Vytvořená z mramoru, vyniká dokonalostí v nejmenších detailech. Slovo „pieta“ v italštině znamená „soucit“, v latině toto slovo značí „zbožnost“. Jak vznikla „Pieta“ a proč je považována za nejrealističtější sochu spojenou s tajemstvím Ježíše? Na tyto otázky hledají odpovědi turisté i věřící navštěvující Baziliku svatého Petra v Římě.

Dílo mladého umělce – Michelangelova Pieta

Když se podíváte na tuto proslulou sochu poprvé, ihned si všimnete, že autor dokázal nemožné – kombinaci zbožnosti a soucitu. Ačkoli mluvíme o soše, tedy nehybném díle, divák je zde konfrontován s kompozicí, která hluboce působí svým tichým výrazem a stimuluje představivost. Vidíme Pannu Marii, jak v náručí drží tělo svého ukřižovaného syna.

Michelangelo vytvořil toto fenomenální dílo ve věku pouhých 24 let. Bylo mu zadáno jedním z františkánských kardinálů – Jeanem de Bilheres, který chtěl, aby sloužilo jako jeho náhrobek. Některé prameny uvádějí, že Michelangelova Pieta byla vytvořena u příležitosti jubilea roku 1500. Zajímavé je, že umělec si sám vybral materiál (mramor) a celou sochu navrhl s velkým důrazem na detaily. Možná měl k dílu hluboký osobní vztah, protože je to jediná socha, kterou Michelangelo kdy podepsal. Inspirace k vytvoření Piety pravděpodobně pocházela z kultu večerního obrazu – náboženského obřadu zaměřeného na piety, který byl populární v 13. století v Německu a později se rozšířil do dalších evropských zemí díky františkánům.

Pieta – vatikánská dokonalost

Michelangelova Pieta má své místo v Capella Della Pieta (Kaple Piety) v Bazilice svatého Petra v Římě. Mrtvý Kristus je nesen na rukou a kolenou jeho matkou, jejíž postava byla geniálně zdůrazněna a zvětšena. Klid, který se odráží z tváře Panny Marie, symbolizuje její smíření s Boží vůlí, ale současně je v tomto výrazu patrná únava, hluboké pocity a lidské utrpení, které je tak blízké bolesti matek po celém světě, truchlící nad ztrátou svých dětí.

Nepochybné mistrovské dílo, jakým je Vatikánská Pieta, bylo dokončeno během dvou let. Možná, že hloubka emocí, které dílo vyzařuje, souvisí se smrtí matky umělce, která zemřela, když mu bylo pouhých pět let. Jistě byl sochař na svou práci hrdý a silně s ní sympatizoval. Podle jedné anekdoty, když Michelangelo slyšel skupinu turistů chválit sochu jako dílo Gobba z Milána, byl tak rozrušen, že v noci tajně vytesal své jméno na sochu, přesně na pás, kterým je ovázána róba Panny Marie.

Po staletí byla socha Pieta v Bazilice svatého Petra správně považována za skutečný poklad. Pouze jednou byla cílem šílence, který v roce 1972 chtěl dílo zničit. Naštěstí se omezil na menší poškození, které bylo restaurováno ve Vatikánském ateliéru pro restaurování památek ve spolupráci s Papežskou akademií.