„Pieta” od Michelangela
Umění

„Pieta” od Michelangela – Zajímavosti a historie „Vatikánské Piety“

Monumentální socha, plná bolesti smíšené s klidem, „Pieta“ od Michelangela je sochou, která po staletí okouzlila návštěvníky ve vatikánské kapli Baziliky svatého Petra. Vytvořená z mramoru, vyniká dokonalostí v nejmenších detailech. Slovo „pieta“ v italštině znamená „soucit“, v latině toto slovo značí „zbožnost“. Jak vznikla „Pieta“ a proč je považována za nejrealističtější sochu spojenou s tajemstvím Ježíše? Na tyto otázky hledají odpovědi turisté i věřící navštěvující Baziliku svatého Petra v Římě.

Dílo mladého umělce – Michelangelova Pieta

Když se podíváte na tuto proslulou sochu poprvé, ihned si všimnete, že autor dokázal nemožné – kombinaci zbožnosti a soucitu. Ačkoli mluvíme o soše, tedy nehybném díle, divák je zde konfrontován s kompozicí, která hluboce působí svým tichým výrazem a stimuluje představivost. Vidíme Pannu Marii, jak v náručí drží tělo svého ukřižovaného syna.

Michelangelo vytvořil toto fenomenální dílo ve věku pouhých 24 let. Bylo mu zadáno jedním z františkánských kardinálů – Jeanem de Bilheres, který chtěl, aby sloužilo jako jeho náhrobek. Některé prameny uvádějí, že Michelangelova Pieta byla vytvořena u příležitosti jubilea roku 1500. Zajímavé je, že umělec si sám vybral materiál (mramor) a celou sochu navrhl s velkým důrazem na detaily. Možná měl k dílu hluboký osobní vztah, protože je to jediná socha, kterou Michelangelo kdy podepsal. Inspirace k vytvoření Piety pravděpodobně pocházela z kultu večerního obrazu – náboženského obřadu zaměřeného na piety, který byl populární v 13. století v Německu a později se rozšířil do dalších evropských zemí díky františkánům.

Pieta – vatikánská dokonalost

Michelangelova Pieta má své místo v Capella Della Pieta (Kaple Piety) v Bazilice svatého Petra v Římě. Mrtvý Kristus je nesen na rukou a kolenou jeho matkou, jejíž postava byla geniálně zdůrazněna a zvětšena. Klid, který se odráží z tváře Panny Marie, symbolizuje její smíření s Boží vůlí, ale současně je v tomto výrazu patrná únava, hluboké pocity a lidské utrpení, které je tak blízké bolesti matek po celém světě, truchlící nad ztrátou svých dětí.

Nepochybné mistrovské dílo, jakým je Vatikánská Pieta, bylo dokončeno během dvou let. Možná, že hloubka emocí, které dílo vyzařuje, souvisí se smrtí matky umělce, která zemřela, když mu bylo pouhých pět let. Jistě byl sochař na svou práci hrdý a silně s ní sympatizoval. Podle jedné anekdoty, když Michelangelo slyšel skupinu turistů chválit sochu jako dílo Gobba z Milána, byl tak rozrušen, že v noci tajně vytesal své jméno na sochu, přesně na pás, kterým je ovázána róba Panny Marie.

Po staletí byla socha Pieta v Bazilice svatého Petra správně považována za skutečný poklad. Pouze jednou byla cílem šílence, který v roce 1972 chtěl dílo zničit. Naštěstí se omezil na menší poškození, které bylo restaurováno ve Vatikánském ateliéru pro restaurování památek ve spolupráci s Papežskou akademií.

Náboženský a kulturní kontext Piety

Michelangelova Pietà je hluboce zakořeněna v křesťanské tradici a kulturním kontextu renesanční Itálie. Tato socha znázorňující Pannu Marii držící Ježíšovo tělo po sundání z kříže odkazuje k hlavnímu tématu umučení a vzkříšení Ježíše Krista, ústřednímu bodu křesťanské nauky.

V kontextu renesančního umění je Michelangelova Pietà přelomovým dílem. Na rozdíl od dřívějších vyobrazení Piety, která obvykle zobrazovala Marii ve stáří, Michelangelo ji zobrazoval jako mladou a krásnou ženu. Tato inovace ve výkladu tématu byla výrazem humanistické tendence renesance objevovat krásu lidského těla a ztělesňovat božské a lidské aspekty náboženských postav.

Symbolika Božího milosrdenství

Symbolika „Pietà“ také odkazuje na myšlenku Božího milosrdenství a lásky Panny Marie. V této scéně je Maria zobrazena jako Milosrdná Matka, která trpí kvůli smrti svého Syna, ale zároveň mu projevuje lásku a soucit. Je projevem křesťanské víry, že Maria je prostřednicí mezi lidmi a Bohem, spojená s Kristovým utrpením.

Náboženské motivy, jako je Pieta, se dnes často používají jako designové prvky a dekorace, a to jak v domácnostech, tak ve veřejných prostorách. Lidé tyto motivy využívají nejen z estetických důvodů, ale také pro jejich symbolický a duchovní význam.

Jedním z oblíbených typů takových dekorací jsou náboženské obrazy na plátně, které zobrazují výjevy související s náboženstvím, postavy světců nebo symboly víry. Tyto obrazy často plní jak dekorativní funkci, tak inspiraci k duchovní reflexi. Umístěné na stěnách v obývacím pokoji, ložnici nebo dokonce v kancelářských prostorách mohou dodat hloubku a význam estetice interiéru.

Témata utrpení a spásy

„Pietà“ se zabývá hlubšími filozofickými a teologickými tématy, jako je utrpení, spása a transcendence. Spojením lidského utrpení s Božím milosrdenstvím tato socha evokuje zamyšlení nad smyslem lidské existence a rolí Boha v lidském životě.

Kulturní kontext renesance

V kulturním kontextu Michelangelova „Pietà“ odráží také ducha renesančního humanismu, který zdůrazňoval důstojnost jednotlivce, jeho vztah k Bohu a okolnímu světu a schopnost vyjádřit tyto myšlenky a pocity prostřednictvím umění. Tato práce nejen odráží náboženské přesvědčení té doby, ale také inspiruje k úvahám o lidské zkušenosti a jejím místě ve vesmíru.

Michelangelova Pietà je tak nejen mistrovským sochařským dílem, ale také vícerozměrnou kompozicí, která diváka zapojuje do hlubokých úvah o náboženských, filozofických a kulturních aspektech renesanční Itálie.