Území MAS Sdružení Růže

Otěvěk – křížek

Detailní popis: Litinový křížek 195 cm. Kamenný sokl i křížek potřebují údržbu. Kámen očistit a impregnovat. Na křížku proráží rez. Je třeba znovu natřít, při důkladné údržbě odstranit stávající nátěry, našopovat zinkem a natřít.

Název objektu:Otěvěk – křížek
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Trhové Sviny
Katastrální území:Otěvěk
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):ČR
Neznámý vlastník:Ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:58x28x290 cm
Konstrukce:kombinovaný
Nápis:Jsem světlo světa
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li):plastika Krista
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození