Území MAS Sdružení Růže

Ostrolovský Újezd – kaplička

Detailní popis: Výklenková kaplička u silnice. Zřejmě v nedávné minulosti opravena, omítka znovu oprýskává, nevhodná mříž byla zasazena do původního dřevěného rámu – zřejmě vlivem větsí váhy se vyvaluje. Bylo by vhodné opravit omítky, stávající zámečnickou mříž odstranit a nahradit ji lehčí dřevěnou.

Název objektu:Ostrolovský Újezd – kaplička
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Ostrolovský Újezd
Katastrální území:Ostrolovský Újezd
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):ČR – silnice
Neznámý vlastník:Ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:165x105x215 cm
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li):dřevěný křížek
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození