Území MAS Blanský les - Netolicko

Obora – kaplička

Detailní popis: Lidová hmotná zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, výklenkem orientována k jihu. Hmota kaple hranolová, otevřená v ose horní části jižní stěny hlubokým segmentovým výklenkem na podélně obdélném půdorysu. Po stranách jsou zbytky kování patrně mřížky, která výklenek uzavírala. Ve výklenku je umístěna lidová socha sv. Jana Nepomuckého. Spodní část stěny pod výklenkem je vyzděním rozšířena do podoby jakési menzy. Horní část kaple s výklenkem je mírně rozšířena, na bočních stěnách připojena prostým zkosením, na čelní stěně není rozšíření ztvárněno. Průčelní stěnu ukončuje jednoduchá korunní římsa, na kterou navazuje nízký nepřevýšený trojúhelný štít, v ploše hladký, nečleněný. Boční stěny hladké s patrným rozšířením, zadní stěna hladká, nečleněná, přechází do trojúhelného štítu. Sedlovou střechu kryjí tašky tvarovky. Kaple je bez soklu.

Název objektu:Obora – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Hracholusky
Katastrální území:Obora u Hracholusk
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1m x 0,7m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav