Území MAS Blanský les - Netolicko

Obora – kaplička směr Žitná

Detailní popis: Novodobá postavena až v 2. polovině 20. století. Barva žlutá, sokl červený. Dnešní kaple stojí na místě starší stavby, stojící v místě silnice. Při jejím rozšiřování v 50. letech 20. století byla kaple zbořena a vystavěna nová v tarasu nad silnicí. Novodobá zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k východu. Hmota kaple se směrem vzhůru rozšiřuje. V hlavní východní stěně je proražen velký plochý obdélný výklenek bez výzdoby, uzavřený zdobnou mřížkou. Stěnu ukončuje vysazená obdélná podstřešní římsa.

Název objektu:Obora – kaplička směr Žitná
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Hracholusky
Katastrální území:Obora u Hracholusk
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1m x 0,7m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. pol. 20. století
Mobiliář (existuje-li):Obraz Panny Marie novodobý
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav