Území MAS Sdružení Růže

Nové Hutě

Detailní popis: Kaplička stojí poblíž bývalé signálky, dost vzdálená nejbližším zpevněným cestám. Pro podmočení okolí velmi obtížně přístupná. Strana proti vstupu je zaoblená. Mezi dvěma lipami (malolistými?) Překrásná, ale bez mobiliáře a v interiéru neužívaná.

Název objektu:Nové Hutě 
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Horní Stropnice
Katastrální území:Staré Hutě u H. Stropnice 644269
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):soukromý
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:415 x 390
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li):obraz muže (stylizovaného Krista?)
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci