Území MAS Blanský les - Netolicko

Nové Homole – kaple se zvoničkou

Detailní popis: kaple Nejsvětějšího Srdce Páně, pseudoslová s prvky novobaroka, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s hladkým trojbokým závěrem, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen obdélný portál , lemovaný výrazným hrotitým architektonickým orámováním, završený oplechovaným trojúhelníkovým štítem zdobeným rustikou. Vertikální části se zkosenými hranami ukončuje motiv obdélníku s půlkruhem, převzatý z lidové architektury soběslavských blat. Ve vrcholu štítu orámování reliéfní kříž. Portál je na vnitřní lící osazen novými jednokřídlými výplňovými dveřmi s částečně prosklenou horní polovinou. Jižní průčelí kaple přechází do trojúhelníkového štítu, na nějž v lící navazuje plochá hranolová zvonice s hrotitým prostupem pro zavěšení zvonu. Zvonici je kryta oplechovanou sedlovou stříškou, z níž vyrůstá makovice s plochým křížem. Hladké boční stěny člení tři rustikované opěráky, ukončené šikmou stříškou ve dvou třetinách výšky stěny a vycházející z kamenného soklu. V severní části stěny je prolomeno obdélné okno s hladkou šambránou, v horních rozích rozšířenou. V síle zdiva je osazen dřevěný okenní rám, členěný lištami na čtyři obdélné tabule, zasklené novodobým sklem, ve středu okna kosočtvercové pole, v němž je z červenho skla vytvořen motiv kříže. Stěnu ukončuje profilovaná fabionová podstřešní římsa. Stěmy trojbokého závěru jsou hladké, nezdobené bez otvorů, rovněž ukončené shodnou fabionovou římsou. Celá hmota kaple vychází z poměrně vysokého soklu ze spárovaného kamenného zdiva. Kapli ukončuje sedlova, nad závěrem valbová střecha krytá taškami Bramac. Interiér kaple je zaklenut zrcadlovou klenbou. Hladké stěny člení obdélný okemmí výklenek s mělkou kolmou špaletou a rovným parapetem. Původní podlahu při poslední opravě nahradila novodobá glazovaná šedá dlažba. Plášť kaple je opatřen smetanově bílým nátěrem, architektonické prvky tmavě cihlové až vínové barvy, interiér čistě bílý. Interier – 14 zastavení Křížové cesty (25 x 19 cm), Nejsvětější Trojice (34 x 23 cm), sv. Václav (34 x 23 cm), Pieta (50 x 38 cm), Anděl Strážce.

Název objektu:Nové Homole – kaple se zvoničkou
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Homole
Katastrální území:Homole
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:4m x 2m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:kolem roku 1912 (dle datace ústřední sochy oltáře)
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:ÚSKP – 100380
Stav památky:Uspokojivý stav