Území MAS Blanský les - Netolicko

Netolice – sousoší sv. Jana Nepomuckého na náměstí

Detailní popis: Sousoší sv. Sana Nepomuckého – socha sv. Jana a tři andělé, barokní sousoší z pískovce – socha Svatého Jana Nepomuckého, po stranách andělé světlonoši , dole anděl na kouli s kotvou a latinským nápisem. Sousoší věnoval knížecí hejtman Jakub Karel Svoboda. 5. května 1738 byl položen základní kámen, 5. srpna byla socha postavena a 5. října následovalo církevní posvěcení prachatickým děkanem a vikářem Matějem Schulpachem. Celkové náklady na tuto sochu činily 351 zl. 21 kr. 3 d. Sochy restaurovány ak. sochařem Tláškem v roce 2001 z PRMPZ.

Název objektu:Netolice – sousoší sv. Jana Nepomuckého na náměstí
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Netolice
Katastrální území:Netolice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:socha,sousoší
Půdorys:obdélník
Rozměry:3m x 2m
Konstrukce:kámen
Nápis:lat.nápis
Překlad nápisu:Ať světlo Netolickým věčně svítí
Datace vzniku:1738
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:45788/3-3699
Stav památky:Uspokojivý stav