Území MAS Blanský les - Netolicko

Netolice – socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v Budějovické ulici

Detailní popis: socha Svatého Jana Nepomuckého v nadživotní velikosti na kamenném podstavci na mostě. Socha byla v padesátých letech 20. stol. poničena, sražena ze svého místa a zapomenuta čekala přes padesát let v kostele sv. Václava v Netolicích na své znovu objevení. K soše se váže jedna zajímavost. Mládenec, který ji kladívkem urazil nos a ruku se prý do týdne zabil na motorce. v roce 2010 byla restaurována restaurátorem Lukášem Hosnedlem a 28. září 2010 slavnostně odhalena a požehnána farářem Pavlem Liškou. Restaurování bylo financováno Místní akční skupinou Blanský les – Netolicko o.p.s. z Programu rozvoje venkova, v rámci projektu Rehabilitace drobných sakrálních památek v jihočeském pohraničí.

Název objektu:Netolice – socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v Budějovické ulici
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Netolice
Katastrální území:Netolice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:socha,sousoší
Půdorys:obdélník
Rozměry:0,6m x 0,4m
Konstrukce:kámen – pískovec
Nápis:na podstavci: Lešetického
Překlad nápisu:Jméno donátora – Lešetických byla místní bohatá mě
Datace vzniku:pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci