Území MAS Blanský les - Netolicko

Netolice – křížek na malém Jáně, torzo

Detailní popis: na skále nad potokem na „Malém Jáně“ mezi mostem Pod Jánem a motokrosovou dráhou, proti samotě na Valše, Netolice, na místě jen kamenný podstavec, ulomený železný křížek se schránkou je uložen v městském muzeu. Ve schránce je nápis, který připomíná kam až dosahovala voda při povodni 1663. odle pamětníka mlynáře Jana Řepy stával křížen na jiném místě ve skále a sem přemístěn při budování cesty kolem potoka. Nutná obnova zajímavé památky.

Název objektu:Netolice – křížek na malém Jáně, torzo
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Netolice
Katastrální území:Netolice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry:0,3m x 0,15m
Konstrukce:kombinovaný
Nápis:IHS 1810
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1810
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Havarijní