Území MAS Blanský les - Netolicko

Netolice – kaplička „Na Šibenici“

Detailní popis: za obcí na „Šibenici“ směrem na Vodńany za býv. Cihelnou vlevo od silnice, cca 400 m od křižovatky s II/145. Postavena nad studánkou (pramenem vody) zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Barva žluto – bílé římsy, v zamřížovaném výklenku svatý obrazek, nehodnotný. Po rekonstrukci (2009) z grantu JČK drobné sakrální památky.

Název objektu:Netolice – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Netolice
Katastrální území:Netolice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 1m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1. pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:17586/3-3694
Stav památky:Po rekonstrukci