Území MAS Blanský les - Netolicko

Netolice – boží muka, Gregorova ulice

Detailní popis: 4 obrázky na plechu. Autor Marta Kaplerová 2010 1. Panna Maria, 2. sv. Florián, 3. nápis, boží muka s hlavicí a 4 výklenky. V roce 2010 instalovány 4 obrázky na plechu, prejzová střecha opatřena kamenným křížkem, barva bílá. Rekonstrukce v roce 2010.

Název objektu:Netolice – boží muka, Gregorova ulice
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Netolice
Katastrální území:Netolice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:čtverec
Rozměry:1m x 1m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:konec 18. stol.- začátek 19. stol.
Mobiliář (existuje-li):4 obrázky na plech
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci