Území MAS Blanský les - Netolicko

Netolice – boží muka, domov pro seniory

Detailní popis: Pravděpodobně gotická boží muka s hlavicí, 4 výklenky. Nalezena na místě při výstavbě domova důchodců v roce 2000. Na nádvoří instalována při otevření v roce 2002, opatřena křížkem a později obrazy na plechu. Rekonstrukce v roce 2002.

Název objektu:Netolice – boží muka, domov pro seniory
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Netolice
Katastrální území:Netolice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:čtverec
Rozměry:0.7 m x 0.7 m
Konstrukce:kámen
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:15-16. stol.
Mobiliář (existuje-li):4 obrazy na plechu. Autor Václav Trobl 2004
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Havarijní