Území MAS Blanský les - Netolicko

Němčice – kaplička ve vsi

Detailní popis: Kaple sv. Jana Nepomuckého. Typ selské baroko. Barva bílá, tmavě šedý sokl a římsy. V ose hlavního severního průčelí je otevřen velký hluboký valený výklenek, zaklenutí nepatrně zúžené. Stěny výklenku hladké, v ose paty přizděn obdélný sokl s vyžlabením a zkosenou stěnou. Na soklu stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Výklenek uzavírá novodobá kovaná mříž. Průčelí kaple dělí výrazná vyžlabená římsa v úrovni paty klenby výklenku, přechází krátce i na boční stěnu. Ve vrcholu stěny štuková oblounová a fabionová římsa nesoucí převýšený štít. Štít má podobu rozeklaného frontonu, orámovaný výraznou fabionovou římsou, ve vrcholu nízký hranolový soklík zdobený štukovou růžicí, ze soklu vyrůstá ozdobný prutový kříž. V ploše štítu je umístěna plochá mělká obdélná nika se segmentovým mírně odsazeným zakončením. Boční stěny hladké, zakončené oblounovou a fabionovou podstřešní římsou. Zadní stěna hladká, přechází přímo do trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí prejzy. Kaple stojí na rozšířeném hrubě omítaném soklu.

Název objektu:Němčice – kaplička ve vsi
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Němčice
Katastrální území:Němčice u Netolic
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:1m x 1m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1. pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav