Území MAS Blanský les - Netolicko

Němčice – kaplička sv. Václava, směr ČB, odbočka na Tupesy

Detailní popis: Zasvěcena sv. Václavu. Typ selské baroko. Barva světle modrá se štukovou výzdobou. Při rekonstrukci ve výklenku odkyty fresky se sv. Mikulášem. Hlavní severní průčelí je otevřeno velkým půlkruhovým výklenkem s konchou, koncha oddělena mělkou oblounovou římsou, plochu konchy dělí tři mělké štukové pasy. U paty výklenku je vystavěn lichoběžníkový sokl s profilovanými stěnami, na kterém stávala socha sv. Václava. Výklenek uzavírají novodobá mřížová dvířka, po obvodu mělká oblounová šambrána, konzolový hlavní klenák. V horních rozích průčelní stěny štukový motiv okřídlených andílčích hlaviček. Průčelí ukončuje dvojitá oblounová římsa nesoucí fabionové kladí. Segmentový převýšený štít, ve středu otevřený plochou obdélnou nikou se zúženým segmentovým zakončením. Niku rámuje úzká hladká šambrána obloukově vyklenutá. Uvnitř niky stopy po starších barevných vrstvách či malbě. Po stranách niky štukový letopočet 1818. Okraj štítu rámuje zkosená římsa vytvářející dojem frontonu přerušeného ve vrcholu vyklenutím nad nikou. Podél římsy probíhá další oblounová římsa doprovázená perlovcem. Z vrcholu štítu vyrůstá ozdobný prutový kříž. Boční stěny i stěna závěru hladké, ukončené oblounovou římsou a fabionovým kladím. Sedlovou střechu s valbovým zakončením kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Nízký mírně rozšířený sokl.

Název objektu:Němčice – kaplička sv. Václava, směr ČB, odbočka na Tupesy
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Němčice
Katastrální území:Němčice u Netolic
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,2m x 0,7m
Konstrukce:zdivo
Nápis:1818
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1818
Mobiliář (existuje-li):obraz s Ježíšem Kristem
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:státní seznam nemov. památek č. 33598/3-3677
Stav památky:Po rekonstrukci