Území MAS Blanský les - Netolicko

Němčice – boží muka u kostela

Detailní popis: v boční uličce za kostelem, barva žlutá, prejzová stříška s křížkem.Tradiční pilířková boží muka. Štíhlý hladký hranolový dřík vyrůstá z rozšířeného hranolového soklu se zkoseným napojením. Dřík ukončuje dvojitá obdélná římsa, nesoucí hranolovou vrcholovou nástavbu. Stěny nástavby jsou otevřeny mělkými segmentově ukončenými obdélnými nikami, nejspíše pro obrazy malované na plechu. Nástavbu ukončuje trojitá obdélná korunní římsa. Nízká valbová stříška s přesahem je krytá prejzy. Z hřebene vyrůstá ozdobný prutový kříž.

Název objektu:Němčice – boží muka u kostela
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Němčice
Katastrální území:Němčice u Netolic
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:čtverec
Rozměry:0.7 m x 0.7 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. pol. 18. st.
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:3676/3
Stav památky:Po rekonstrukci