Území MAS Blanský les - Netolicko

Mahouš – boží muka

Detailní popis: Na horní straně návsi směrem na Netolice. barokní kamenná Boží muka s hlavicí s výklenky a na vrcholi kamenným křížkem.Žulová sloupková boží muka. Nízký plochý sokl, ze které vyrůstá štíhlý hranolový dřík s okosenými hranami, nad soklem a pod vrcholem zkosení trojúhelníkové, vytvářející optický dojem podstavy a hlavice. Na vrchol dříku dosedá zkosenou římsou rozšířená lucernová nástavba otevřená na dvou stranách plochými obdélnými nikami s trojúhelníkovým štítovým završením. Výzdoba nik nedochována. Zbývající dvě strany tvarově shodná, bez nik. V místě průniku sedlových stříšek nik vyrůstá prostý kamenný kříž. Boží muka stojí na nově vyzděném dvoustupňovém podstavci. Boží muka nově obílena.

Název objektu:Mahouš – boží muka
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Mahouš
Katastrální území:Mahouš
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:mnohoúhelník
Rozměry:0,5m x 0,5m
Konstrukce:kámen
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:16. století
Mobiliář (existuje-li):ve výklenku bezcená soška Panny Marie cca 15 cm.
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:rejstřík ÚSKP č. 37805/3-3665
Stav památky:Mírné poškození