Území MAS Blanský les - Netolicko

Lužice – kaplička na „staré Lužické cestě“

Detailní popis: Zděná stavba postavená na mírně příčně obdéném půdorysu, výklenkem orientovaná k východu. Hranolová hmota kaple je na východním průčelí otevřena velkým plochostropým výklenkem na obdélném půdorysu, výklenek je otevřen mírně vysazeným valeným pasem. U paty oltářní stěny je vyzděn malý stupínek v celé šíři výklenku, napovídající, že na stěně byl zavěšen obraz, nejspíše sv. Jana Nepomuckého. Výklenek uzavírají mřížové dveře, ve vrcholu motiv kvadrátku. Průčelní stěna hladká, ukončená drobnou římsičkou, na kterou navazuje široký fabion. Ve středu je umístěn lichoběžníkový hlavní klenák. Zpoza taškami kryté římsy vyrůstá převýšený trojúhelníkový štít se zaobleným vrcholem a prohnutými stěnami. Obvod štítu lemuje mělký štukový rám. V ose štítu u jeho paty je otevřena hladká půlkruhová nika s konchou. Z vrcholu štítu vyrůstá jednoduchý dvouramenný kříž. Boční stěny hladké, ukončené drobnou římsičkou a fabionem. Zadní stěna hladká, přechází do trojúhelníkového štítu, zkosené hrany lemovány štukovým rámováním. Sedlovou střechu a hranu štítu kryjí tašky bobrovky. Kaple stojí na rozšířeném, hladce omítaném soklu. Výzdoba niky nedochována, dle motivu kvadrátku na mřížových dvířkách by mohlo jít o obraz sv. Jana Nepomuckého. Ve šítové nice pak mohla být umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

Název objektu:Lužice – kaplička na „staré lužické cestě“
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Lužice
Katastrální území:Lužice u Netolic
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 1m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1. pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li):obrazy bezcenné, mříž z 20. stol.
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Havarijní