Území MAS Blanský les - Netolicko

Lipí – kaplička

Detailní popis: Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého na okraji obce (rozcestí Kaliště – Dubné). Drobná zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. Většinu plochy jižního průčelí vyplňuje hluboký, plochý, valeně zaklenutý výklenek, uzavřený na vnějším líci mříží, jejíž husté pruty vytváří čtverce, černý christogram a W. Zadní stěna výklenku je prolomena mělkou, půlkruhově zaklenutou nikou pro umístění sochy sv. Jana Nepomuckého. Průčelní stěnu ukončuje hladká fabionová římsa, z níž vyrůstá trojúhelníkový štít vyplněný vpadlinou téhož tvaru. Boční stěny hladké, nečleněné, ukončené shodnou fabionovou římsou, zadní stěna přechází bez členění do trojúhelníkového štítu. Hmota kaple vyrůstá z výrazného soklu. Sedlovou střechu kryjí tašky esovky, ze středu hřebene vyrůstá dvouramenný jetelový kříž.

Název objektu:Lipí – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Lipí
Katastrální území:Lipí
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:kombinovaný
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1902 (dle místní tradice)
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození