Území MAS Blanský les - Netolicko

Lipí – kaplička směr Dubné

Detailní popis: U Lipí, cca 1 km severně od obce – u silnice směrem na Dubné, stojí v polích skupina stromů s kapličkou Panny Marie Klatovské z roku 1867. U kapličky s jejím obrazem bývala studánka, u které se měla podle pověsti zjevit jednomu sedlákovi Panna Maria. Ukazoval se zde také kámen, na kterém měla zanechat stopy. Studánka ale již bohužel zanikla. V ose západního průčelí je prolomen hluboký, valeně zaklenutý výklenek, jehož zaklenutí je nepatrně zúženo. Výklenek uzavírá na vnějším líci mříž, jejíž pruty tvoří obdélná pole, v horní části aplikován mariogram. Výklenek je bez ostění, doplněný pouze lichoběžníkovým hlavním klenákem. Průčelí zdobí dva hladké pilastry vyrůstající z rozšířené patky a ukončené shodnou hlavicí, pokrytou reliéfní hruškovou čabrakou se střapcem. Na hlavice pilastrů navazuje široká profilovaná římsa, nad výklenkem vysoko půlkruhově vyklenutá. Z římsy vyrůstá nízký empírový stupňovitý štít s konkávně prohnutým spodním patrem, rámovaný úzkou profilovanou římsou. Průčelí uzavírají odsazená zaoblená nároží, boční stěny hladké bez výzdoby završené profilovanou římsou. Zadní stěna hladká. Sedlovou střechu kryjí prejzy.

Název objektu:Lipí – kaplička směr Dubné
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Lipí
Katastrální území:Lipí
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav