Území MAS Blanský les - Netolicko

Lipanovice – kaplička

Detailní popis: Výklenková kaplička mezi stromy u silnice Dobčice – Lipanovice. Kaplička má poškozené zdivo. Zděná výklenková kaple, postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen obdélný výklenek s konchou. Výklenek uzavírá novodobá mříž. Hladkou stěnu průčelí završuje široká profilovaná podstřešení římsa, krytá taškami. Průčelí ukončuje trojúhelníkový štít, lemovaný jednoduchou obvodovou římsou. Boční a zadní stěny hladce omítnuté, nečleněné, bez výzdoby. Kapli zavšuje sedlová střecha , nad zadní stěnou valbová, krytá taškami bobrovkami.

Název objektu:Lipanovice – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Záboří
Katastrální území:Lipanovice
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li):Mobiliář n e d o ch o v á n , dle ústního podání
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Havarijní