Území MAS Sdružení Růže

Lhota – pomník padlému vojákovi

Detailní popis: Jedná se o křížek, který nechala postavit rodina vojáka, který padl v 1. světové válce v Itálii. Vlastníkem jsou zřejmě jeho potomci. Pod výše uvedeným nápisem je do kamene vytesán další nápis: Přátelé, vzpomeňte na manžela a otce našeho a vzpomeňte těch, kteří odešli s ním. Budiž Ti cizí země lehkou, drahý manželi a otče náš. Spi sladce. Křížek je v dobré kondici, pouze plastika Krista (zřejmě z porcelánu) je prasklá, spojená drátem.

Název objektu:Lhota – pomník padlému vojákovi
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Mladošovice
Katastrální území:Lhota
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):Jan Strnad, Mladošovice-Lhota
Neznámý vlastník:Ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:jiná
Půdorys:obdélník
Rozměry:67x46x243 cm
Konstrukce:kámen
Nápis:K upomínce na Jana Strnada, který zemřel
v italském zajetí 17. května 1917 v stáří 46 roků…
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:20. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav