Území MAS Blanský les - Netolicko

Kvítkovice – kaplička

Detailní popis: Výklenková kaple Nejsvětější Trojice – v dolní části Kvítkovic. Zděná výklenková kaple postavená na příčně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen velký obdélný valeně zaklenutý výklenek vyplňující velká část plochy průčelí. Výklenek uzavírá kovaná mříž, jejíž pruty vytváří obrazec čtverce jejichž křížení je opatřeno kruhovými terčíky. Plochu jinak hladkého průčelí vymezuje otevřený lizenový rám ukončený ve vertikální části v úrovni spodního okraje výklenku. Dolní horizontála není. Zaklenutí výklenku zdůrazňuje lichoběžníkový hlavní klenák. Průčelí završuje oplechovaná profilovaná v horní části fabionová podstřešní římsa na níž navazuje převýšený trojúhelníkový štít s výrazně konkávně prohnutými bočními stěnami. Plochu štítu vymezuje obvodový zubořezový rám, ve středu štítu je umístěn štukový obdélník s vyškrábaným letopočet 1730 završený prostým křížem. Po stranách obdélníku jsou umístěny dvě 6-cípé hvězdy. Z ploše ukončeného štítu vystupuje kovaný dvbouramenný jatelový kříž. Boční stěny jsou hladce omítnuté bez ozdob, ukončené jednoduchou římsou, zadní stěna hladká přecházející do hladkého trojúhelníkového štítu. Celá kaple stojí na jednou odstupněném hladkém soklu. Sedlovou střechu kryjí prejzy, stejně jako hranu štítu.

Název objektu:Kvítkovice – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Kvítkovice
Katastrální území:Kvítkovice u Lipí
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:kombinovaný
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1730,upravována v 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:NPÚ – č.216
Stav památky:Uspokojivý stav