Území MAS Blanský les - Netolicko

Kvítkovice – kaplička v zatáčce

Detailní popis: Výklenková kaple Zmrtvýchvstání Krista. Umístění – v obci v zatáčce u silnice směr Čakovec. Prostá kaple postavená roku 1893 Tomášem Bumbou. Při procesích ke sv.Vítu v Habří sloužila kaple jako jedno ze zastavení. Zděná stavba čtvercového půdorysu na mohutném kamenném soklu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen hluboký obdélný výklenek zaklenutý hrotitou klenbou s rovnými stranami. Výklenek uzavírá ková kovaná mříž jejíž pruty tvoří čtverce. Kolem výklenku je úzká hladká vpadlina oddělující hladkou plochu průčelí. Trojúhelníkový mírně vystupující štít s hlubokou vpadlinou trojúhelníkového tvaru s rovnými boky. Uprostřed vpadliny je umístěna štuková obdélná deska s vyškrábaným letopočtem LP.1893. Boční hladké stěny rámuje na předních rozích lizena, stěny ukončuje hranolová jednou odstupněná podstřešní římsa. Zadní stěna hladká, přecházející do hladkého trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí prejzy, z hřebene střechy vyrůstá kovaný dvouramenný jetelový kříž.

Název objektu:Kvítkovice – kaplička v zatáčce
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Kvítkovice
Katastrální území:Kvítkovice u Lipí
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:kombinovaný
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1893
Mobiliář (existuje-li):Původní mobiliář n e d o ch o v á n. Dnes druhotn
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav