Území MAS Blanský les - Netolicko

Kuklov – křížek

Název objektu:Kuklov – křížek
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Český Krumlov
Obec:Brloh
Katastrální území:Kuklov
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:čtverec
Rozměry: 
Konstrukce:kombinovaný
Nápis:Laudate dominum in aeternum
Překlad nápisu:Chvalte pána na věky
Datace vzniku:1869
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav