Území MAS Blanský les - Netolicko

Kuklov – kaplička

Název objektu:Kuklov – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Český krumlov
Obec:Brloh
Katastrální území:Jaronín – Kuklov
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li):obraz
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav