Území MAS Blanský les - Netolicko

Křenovice – kaplička v obci

Detailní popis: Lidová s použitím barokně-klasicizujících prvků. Zděná kaple postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu, podle údajů obecní kroniky postavená před rokem 1850. Kaple sloužila k vykonání májové pobožnosti a k prosbám o zachování úrody. V ose východního průčelí je prolomen obdélný hluboký valeně zaklenutý výklenek uzavřený kovanou mříží, jejíž pruty vytváří obrazce obdélníků a čtverců. Nároží zkosená, plocha zkosení konkávně prohnutá. Průčelí ukončuje široká, bohatě profilovaná přetržená římsa oddělující trojúhelníkový štít. Štít lemuje profilovaná obvodová římsa, trojúhelníkovou vpadlinu štítu se zaoblenými rohy vymezuje jednoduchá štuková lišta. Průčelí kaple vyrůstá ze širšího soklu, lemujícího celý korpus kaple. Boční stěny kaple člení obdélná vpadlina, stěny ukončuje mohutná podstřešní římsa profilově shodná s římsou na průčelí. Západní stěna kaple hladká ukončená trojúhelníkovým štítem v líci, odděleným od stěny prostou hranolovou římsou. Kapli uzavírá sedlová střecha krytá prejzy, ve vrcholu štítu je umístěn prostý železný kříž.

Název objektu:Křenovice – kaplička v obci
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Dubné
Katastrální území:Křenovice u Dubného
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:kolem pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li):Původní mobiliář nedochován.
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav