Území MAS Blanský les - Netolicko

Křenovice – kaplička – směr Dubné

Detailní popis: Lidová s barokně-klasicizujícími prvky. Zděná kaple postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu, podle údajů obecní kroniky postavená kolem roku 1855 jakýmsi Šimkem. V ose východního průčelí je prolomen hluboký obdélný valeně zaklenutý výklenek, uzavřený kovanou mříží, jejíž pruty tvoří tvar obdélníku s různým způsobem vepsanými elipsami. Výklenek hladce omítnutý, bez architektonických prvků. Plochu průčelí pokrývá škrábaná rustika, nároží zkosená zapuštěně zaoblená do úrovně druhé řady rustikových pásů. Pravoúhlé zakončení nároží zdobí štukový květ či věnec. Průčelí zakončuje přetržená široká bohatě profilovaná římsa, jejíž spodní lišta vytváří rám zaklenutí výklenku. Římsa odděluje stěnu průčelí od obloučkového štítu vymezeného jednoduchou plochou obvodovou římsou. Plocha štítu nezdobená. Hmota průčelí vychází z výrazného soklu obíhajícího celou kapli. Boční stěny kaple jsou hladce omítnuté, pouze nároží ve směru do průčelí kaple zdobí široká rustiková lizena, stěnu ukončuje široká podstřešní římsa profilově shodná s římsou na průčelí. Zadní stěna hladká, nezdobená, ukončená trojúhelníkovým štítem v líci. Kapli ukončuje sedlová střecha krytá dvojitě kladenými bobrovkami. Hranu převýšeného obloučkového štítu kryjí pálené cihly. Plášť kaple včetně výklenku je pokryt bílým nátěrem, zejména na soklu poškozeným vlhkostí.

Název objektu:Křenovice – kaplička – směr Dubné
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Dubné
Katastrální území:Křenovice u Dubného
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:kolem roku 1855
Mobiliář (existuje-li):původní mobiliář nedochován
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav