Území MAS Sdružení Růže

Krčín

Detailní popis: Na podstavci 87 x 125 x 35 cm stojí velký kamenný pomník s relativně malým 145 cm vysokým litinovým křížkem, imitujícím dřevo, se soškou Krista. Plochy pro nápisy jsou prázdné, ani na soklu nejsou patrné žádné nápisy. Stav památky je vcelku dobrý, ale zanedbaný. Kříž stojí v lukách mimo obvyklé cesty, kolem něj prochází pouze účelová komunikace k zemědělským pozemkům.

Název objektu:Krčín
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Horní Stropnice
Katastrální území:Svébohy 644293
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):Pozemkový fond
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry:47 x 65 x 163
Konstrukce:kámen
Nápis:není
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:?
Mobiliář (existuje-li):ne
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození