Území MAS Blanský les - Netolicko

Koroseky – kaplička v obci

Detailní popis: lidová, selské baroko, zasvěcena Panně Marii, Drobnější stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k jihu. V ose severního průčelí je prolomena plochá valeně zaklenutá nika, uzavřená kovanou mříží, jejíž pruty vytváří kosočtverce. V nice je umístěna prosklená schránka se segmentovým štítem, ve které bývala socha Panny Marie s Ježíškem. Jinak hladkou stěnu průčelí ukončuje vysoká hrubá jednoduše profilovaná římsa, zpoza níž vyrůstá atikový půkruhový štít, rámovaný hladkou římsou. V ploše štítu je štukovým rámem ztvárněno obdélné, zúženě půlkruhové slepé „okno“, osazené dříve patrně obrazem na plechu. Po stranách okna je rozdělen štukový letopočet 1838. Hrana štítu zděná. Boční stěny i závěr kaple hladké bez římsy, pouze na boční stěnu přesahuje v síle štítu dělící římsa z průčelí. Hmota kaple vyrůstá z mělce zvýrazněného soklu, pultovou střechu kryjí tašky esovky.

Název objektu:Koroseky – kaplička v obci
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Vrábče
Katastrální území:Vrábče
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1.5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis:1838
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1838
Mobiliář (existuje-li):Bolestná Panna Maria (umístěn ve schránce)
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci