Území MAS Blanský les - Netolicko

Kamenný Újezd – boží muka – rozcestí Plavnice

Detailní popis: Barokizující, Kamenná sloupková boží muka ukončená krychlovou lucernovou nástavbou. Hladký válcový dřík mírně konického tvaru vyrůstá z rozšířeného hranolového soklu, na všech stěnách prolomeného mělkými, segmentově ukončenými nikami. Vlastní dřík spočívá na kruhové bochníkové patce zdobené čtyřmi drápky. Na dřík přímo dosedá krychlová lucernová nástavba. Její stěny zdobí mělké, segmentově ukončené niky, které bývaly osazeny zasklenými obrázky na plechu (ještě v 60. letech 20. století existovaly). Nástavbu ukončuje mírně vysazená fabionová římsa, na níž, vyžlabením oddělená, dosedá stlačená kamenná čtyřhranná zvonová stříška završená kamennou kulovou makovicí a jetelovým křížem.

Název objektu:Kamenný Újezd – boží muka – rozcestí Plavnice
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Kamenný Újezd
Katastrální území:Kamenný Újezd
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:čtverec
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. polovina 18. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:32984/3-5293
Stav památky:Uspokojivý stav