Území MAS Sdružení Růže

Jedlice Kaplička nad vsí

Detailní popis: Objekt je v lese nad bývalou Jedlicí směrem ke státní hranici. Je po zřejmě nedokončené a ne zcela vhodné rekonstrukci. Zdivo je pravděpodobně vlhké nebo byly použity nevhodné materiály, nátěr se loupe. Nepřiměřeně mohutná dřevěná mříž není uzavřená, uvnitř kromě pozůstatků z opravy není žádný mobiliář, pouze na stěně do omýtky namalovaná Panna Marie Sedmibolestná (?) a panorama okolní krajiny. Okolí kapličky je upraveno jen částečně. Nenavštěvovaná. Jediný stojící pozůstatek zcela zaniklé vesnice.

Název objektu:Jedlice  Kaplička nad vsí
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Nové Hrady
Katastrální území:Veveří u Nových Hradů 706281
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:130 x 165
Konstrukce:zdivo
Nápis:ne
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li):ne
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci