Území MAS Sdružení Růže

Jaroměř

Detailní popis: V rozcestí staré a nové cesty na Kaplici na hranici více pozemků. Jako základ je kámen, vlastní objekt se skládá z pěti samostatných na sobě uložených dílů. Nad nimi torzo pravděpodobně betonového kříže. Masivní vrchní díly netvoří kapličku ani nemají výklenky, možná v současnosti leží stříška přímo na podstavě a stěny chybí nebo jde o neobvyklou konstrukci. Blízký strom kořeny vychyluje základový kámen a větvemi zakrývá památku (stav k srpnu 2010).

Název objektu:Jaroměř 
MAS:Sdružení Růže
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Kaplice
Obec:Malonty
Katastrální území:Jaroměř u Malont 691119
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):Jihočeský kraj
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:55 x 55 x 245 (+torzo)
Konstrukce:kámen
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Havarijní