Území MAS Sdružení Růže

Janovky – kříž

Detailní popis: Mohutný kamenný kříž z jemnozrnné žuly stojí na podstavci 65 x 83 x 75 cm. „Zlaté“ sošky Krista a Panny Marie a nápis. Nad Kristem na kříži další volný otvor. Konce ramen kříže osazeny kamennými koulemi. Kříž stojí na křižovatce cesty od Hlinova u posledního rybníka před osadou.

Název objektu:Janovky
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Nové Hrady
Katastrální území:Údolí u Nových Hradů 706272
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):soukromý
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry:21 x 24 x 395
Konstrukce:kámen
Nápis:1894
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1894 ?
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci